Actievoorwaarden Poppie

Tijcdens deze actie ontvangt iedere vrouw die in blijde verwachting is en zich inschrijft bij verloskundigenpraktijk Poppie, een cadeaubon. Deze cadeaubon geeft recht op één gratis echo bij Poppie op het moment dat u zich inschrijft bij Kinderopvang Boefje.

Lees meer…

Wat moet u hiervoor doen?

Vul het inschrijfformulier in en geef hierop aan dat u gebruik wilt maken van de actie.

Voorwaarden
  1. Indien blijkt dat u de inschrijving bij Boefje annuleert of 2 maanden na de startdatum geen gebruik wilt maken van de diensten van Boefje, wordt de echo alsnog in rekening gebracht.
  2. Door gebruik te maken van de cadeaubon wordt ingestemd met de op deze actie van toepassing zijnde voorwaarden. Een cliënt van Poppie kan bij inschrijving bij kinderopvang Boefje éénmaal gebruik maken van de gratis echo actie.
  3. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het tijdig maken van een afspraak rechtstreeks bij Poppie.
  4. De cadeaubon is niet inwisselbaar tegen contanten.
  5. De cadeaubon kan niet worden gebruikt voor overige diensten van kinderopvang Boefje en verloskundigenpraktijk Poppie.
  6. Kinderopvang Boefje aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen en/of schade die door het gebruik, dan wel het niet (kunnen) gebruiken van de cadeaubon en/of het laten maken van de echo ontstaat.
  7. Kinderopvang Boefje behoudt het recht deze actie voortijdig te beëindigen of te wijzigen. Cliënte wordt aangeraden om deze actievoorwaarden voor het gebruik van een cadeaubon te raadplegen. Bij gebruik van de cadeaubon na een eventuele wijziging in de actievoorwaarden, worden daarmee de gewijzigde actievoorwaarden door cliënte aanvaard.