Kinderopvang Boefje

Visserspad 1a
1561 PK Krommenie
Telefoon: 075-6153678
Email: info@kinderopvangboefje.nl

Maandag t/m Vrijdag van 07:00-18:30 uur geopend

Kinderopvang Boefje »GGD Inspectierapport

GGD Inspectierapport

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit van de opvang. De GGD voert regelmatig inspecties uit. Het Rijk is verantwoordelijk voor het landelijke toezicht hierop. Sinds de Wet kinderopvang is alle formele opvang verplicht zich bij de gemeente te melden. De GGD registreert en controleert de opvang. Daarmee bestrijdt de GGD illegale opvang en pakt kindercentra die tekort schieten aan. De wet geeft daarvoor handhavingsinstrumenten

Bij Kinderopvang Boefje wordt één maal per jaar een controle uitgevoerd door de lokale GGD. Het rapport dat hiervan gemaakt wordt ligt ter inzage op de Kinderopvang of is via de onderstaande links in te zien. Voor deze controle maken wij jaarlijks een risico inventarisatie gezondheid en veiligheid. Ook deze kunt u inzien op de Kinderopvang. Bij deze inventarisaties wordt het hele pand en werkwijze onder de loep genomen en gekeken of er geen risico’s zijn voor de kinderen op enig gebied. Van deze inventarisaties worden plannen gemaakt waarin beschreven wordt hoe de risico’s vermeden kunnen worden of verkleind.

Hieronder vind u de inspectierapporten van Kinderopvang Boefje. Tevens kunt u alle inspectierapporten (van voorgaande jaren) terugvinden op de website van het landelijk register kinderopvang.

2020:

201124 Def insp rapp I O Kinderdagverblijf Boefje Zaandam Kalf KDV

200824 Def insp rapp Kinderopvang Boefje Wormer b.v. KDV (002)

200824 Def insp rapp Kinderdagverblijf Boefje KDV

200827 Def insp rapp Boefje BSO

200616 Def.insp.rapp. KDV Boefje Zaandam Kalf KDV

200616 Def.insp.rapp. ONR BSO Boefje BSO

200625 Def.insp.rapp. NO Kinderopvang Boefje BSO Jupiterstraat

200312 Def.insp.rapp. I.O. BSO Boefje (BSO)

Def.insp.rapp. Kinderdagverblijf Boefje KDV 08012020

200108 Def insp rapp BSO Boefje BSO