Kinderopvang Boefje

Visserspad 1a
1561 PK Krommenie
Telefoon: 075-6153678
Email: info@kinderopvangboefje.nl

Maandag t/m Vrijdag van 07:00-18:30 uur geopend

Kinderopvang Boefje »GGD Inspectierapport

GGD Inspectierapport

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit van de opvang. De GGD voert regelmatig inspecties uit. Het Rijk is verantwoordelijk voor het landelijke toezicht hierop. Sinds de Wet kinderopvang is alle formele opvang verplicht zich bij de gemeente te melden. De GGD registreert en controleert de opvang. Daarmee bestrijdt de GGD illegale opvang en pakt kindercentra die tekort schieten aan. De wet geeft daarvoor handhavingsinstrumenten

Bij Kinderopvang Boefje wordt één maal per jaar een controle uitgevoerd door de lokale GGD. Het rapport dat hiervan gemaakt wordt ligt ter inzage op de Kinderopvang of is via de onderstaande links in te zien. Voor deze controle maken wij jaarlijks een risico inventarisatie gezondheid en veiligheid. Ook deze kunt u inzien op de Kinderopvang. Bij deze inventarisaties wordt het hele pand en werkwijze onder de loep genomen en gekeken of er geen risico’s zijn voor de kinderen op enig gebied. Van deze inventarisaties worden plannen gemaakt waarin beschreven wordt hoe de risico’s vermeden kunnen worden of verkleind.

Hieronder vind u de inspectierapporten van Kinderopvang Boefje:

2019:
190211 Def.insp.rapp. KDV Boefje – Wormer

190211 Def.insp.rapp. BSO Boefje – Wormer

Inspectierapport Onderwijs Januari 2019

2018:

181119 Def.insp.rapp. KDV peuterspelen Boefje-Evenaar

180827 Def.insp.rapp. BSO Boefje Jupiterstraat

180806 Def.insp.rapp. BSO Boefje

180806 Def.insp.rapp. KDV Boefje -Peuterspelen visserspad

2017:

170928 def.insp.rapp. Peuterspelen Boefje-Evenaar

170906 Def.insp.rapp. BSO ‘t Boefje Jupiterstraat

170731 Def.insp.rapp. KDV Boefje-peuterspelen Visserspad

170731 Def.insp.rapp. BSO ‘t Boefje Visserspad

170414 Def.inspec.rapp. IO Boefje Visserspad KDV (definitief)

170313 Def.inspec.rapp. OVR Peuterspelen Boefje Jupiterstraat KDV

2016:

16-12-2016-def-inspec-rapp-boefje-visserspad-bso

def-inspec-rapp-15-12-2016-boefje-evenaar-jupiterstraat-bso

161121-def-inspec-rapp-no-boefje-kdv

160816-def-inspec-rapp-boefje-kdv-tweede-versie-2-23sept-2016

160318 def.insp.rapp.Boefje kdv nader onderzoek

160211 Def.inspec.rapp. IO Boefje Visserspad BSO [566616]

160211 Def.inspec.rapp. IO Boefje Visserspad KDV [579334]

160211 Def.inspec.rapp. IO Boefje Evenaar BSO [297898]

160205 Def.inspec.rapp. NO Boefje Evenaar feb 2016

2015:

151019 Def.inspec.rapp. Boefje Evenaar BSO

150722 Def.insp.rapp. Boefje BSO

160528 Def.Insp.rapp. Boefje KDV

150720 Def inspec rapp NO Boefje BSO locatie Jupiterstraat

2014:

141219 Def.insp.rapp. Kinderopvang Boefje BSO

140918 Def insp rapp KDV Boefje sep 2014

140429 Def.insp.rapp. KDV Boefje juni 2014

2013:

131104 Def insp rapp BSO Boefje Evenaar dec 2013

130815 Def insp rapp KDV Boefje aug 2013

140731 Def inspec rapp Boefje BSO Visserspad