GGD / Inspectierapporten

TITEL MOBIEL

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit van de opvang. GGD Zaanstreek-Waterland controleert de kwaliteit van de kinderopvang in alle gemeenten in de regio. Zij inspecteren alle kinderopvangcentra en gastouders en toetsen of zij voldoen aan de eisen uit de Wet Kinderopvang.

Controle

Op elke locatie van kinderopvang Boefje wordt minimaal één keer per jaar een controle uitgevoerd. Voor deze controle maken wij jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid en veiligheid.

Op de website van het Landelijk Register Kinderopvang staat per locatie de meest recente rapporten van de GGD.

Om de rapporten te kunnen inzien, kunt u per locatie op onderstaande links klikken:

Lrk nummers Jupiterstraat:
KDV: 302149430
BSO: 719971688

Lrk nummers Visserspad:
KDV: 277911515
BSO: 222748187

Lrk nummers Koetserstraat:
BSO: 329418154
KDV: 132925035

LRK nummers Drielse wetering:
BSO: 277177856
KDV: 326525695