Kinderopvang Boefje

Visserspad 1a
1561 PK Krommenie
Telefoon: 075-6153678
Email: info@kinderopvangboefje.nl

Maandag t/m Vrijdag van 07:00-18:30 uur geopend

Kinderopvang Boefje »Kijk!

Kijk!

Het gehele jaar door worden de kinderen geobserveerd. De observaties worden vastgelegd in het observatiesysteem van KIJK! 0-4 jaar. Het uitgangspunt van deze observatie wordt onder anderen gebruikt voor het opsporen van problemen en ontwikkelingsachterstanden, maar daarnaast wordt er ook gekeken naar het algemeen welbevinden van het kind. Omdat wij in groepsverband werken met de kinderen kan een observatie van het individuele kind nieuwe inzichten opleveren. In geval van zorgen om een kind kan hetzelfde instrument gehanteerd worden om een objectief beeld te krijgen van de (mogelijke) problematiek. Voor een extra observatie buiten de gebruikelijke observatie wordt toestemming gevraagd aan de ouders.
De pedagogisch medewerkers worden ondersteunt door peuter ib’ers. Mochten de pedagogische medewerkers opvallend gedrag signaleren bij een kind, dan komt er met toestemming van ouders een peuter ib’er langs om de pedagogisch medewerkers te ondersteunen. Indien nodig maakt de peuter ib’er met de ouders een plan van aanpak. De peuter ib’er kan ook helpen met het doorverwijzen naar een passende instantie, zodat die hierbij het kind verdere ondersteuning biedt, zoals:
- logopedie
- centrum jong.
- medische kinderdagverblijven etc.
Op het moment dat het verblijf van het kind op het dagverblijf stopt, wordt het laatste overdrachtsrapport aan de ouders meegegeven, voorzien van handtekening.

De situatie in de kinderopvang is zo ingericht dat de kinderen in een veilige en prettige omgeving de dag kunnen doorbrengen. Hierbij wordt zowel in groepsverband als individueel, bewust aangesloten op de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt.
Observatie momenten KIJK!:
Babygroep: 7 maanden en 18 maanden.
Dreumesgroep: 24 maanden en 30 maanden
Peutergroep: 36 maanden en 46 maanden
Peuterspelen zonder VVE- indicatie: 30 maanden en 46 maanden
Peuterspelen met VVE- indicatie: 36 maanden en 46 maanden.
De oudergesprekken vinden plaats met 18, 30 en 46 maanden. Indien wenselijk kan er tussentijds door ouders een gesprek aangevraagd worden.