Kinderdagverblijf

Kinderdag verblijf

Op alle kinderdagverblijflocaties van kinderopvang Boefje wordt gewerkt met horizontale groepen. De kinderen ontwikkelen zich in een veilige, vertrouwde en huiselijke omgeving. De activiteiten die de pedagogisch medewerkers met de kinderen ondernemen, worden aangepast aan de leeftijd van de kinderen.
Het taalprogramma Uk en Puk speelt hierbij een belangrijke rol.

Lees hier verder

Uk & Puk

Uk & Puk is een speels totaalprogramma voor o.a. kinderdagverblijven en peuterspeelzalen voor kinderen van 0-4 jaar. Het programma bestaat uit 6 thema’s, verdeeld over het gehele jaar. Elk thema duurt ongeveer 6 weken en is te zien in alle speelhoeken. Puk is een handpop die een belangrijke rol speelt in dit programma en gaat tijdens één van deze thema’s uit logeren bij de kinderen.
Uk & Puk werkt doelgericht aan de doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
Daardoor legt Uk & Puk een stevige basis voor het basisonderwijs. Met Uk & Puk groeien ukken als vanzelf toe naar groep 1.

Puk is het speelkameraadje en vriendje bij wie baby’s, dreumesen en peuters zich veilig voelen. Hij speelt mee in de huishoek, de bouwhoek, de knutselhoek en gaat altijd mee met uitstapjes.
Op de opvang werken we met dagritme kaarten en het arbeid naar keuzebord. De kinderen weten hierdoor precies wat we op een dag allemaal doen en waar we op dat moment mee bezig zijn. Op het arbeid naar keuze bord staan alle speelhoeken. De kinderen kunnen met hun foto de hoek kiezen waar ze willen spelen. Op deze manier worden de kinderen voorbereid op de basisschool.

De ontwikkeling van de kinderen wordt bijgehouden doormiddel van de KIJK-registratie. Dit is een digitaal programma, waarmee de leidsters en ouders de ontwikkeling van hun kind kunnen volgen. Een aantal keren per jaar vinden er 10 minuten gesprekken plaats tussen ouder en Pedagogisch medewerker.
Als een kind 4 jaar wordt en overgaat naar de basisschool, vindt er een warme overdracht plaats met de basisschool.

Samen spelen

Door het omgaan met leeftijdgenootjes leert een kind al vroeg de betekenis van delen, troosten, rekening houden met anderen en omgaan met conflicten. Kinderen ontdekken, van baby naar peuter, steeds meer dat het leuk is om dingen samen te doen.

Samen opvoeden

Een deel van de opvoeding en verzorging van de kinderen wordt door kinderopvang Boefje overgenomen van de ouders. Heel belangrijk is een goede samenwerking met de ouders. Het uitwisselen van gegevens over de ontwikkeling en opvoeding van het kind is van belang om tot goede wederzijdse inzichten te komen.

Veilig en vertrouwd

De eerste levensjaren van een kind zijn heel belangrijk voor de rest van zijn of haar ontwikkeling. Wij geven de kinderen ruim de gelegenheid om zichzelf te kunnen zijn en bieden een veilige en huiselijke omgeving binnen de kinderopvang. Het is de bedoeling dat kinderen zelfvertrouwen krijgen, waardoor ze zelfstandig beslissingen durven te nemen.

Sfeerimpressie

Op de opvang wordt veel geknutseld, gespeeld (ook buiten), gedanst, muziek gemaakt en we gaan eropuit (speeltuin, kinderboerderij enz.)

Onze vestigingen

Krommenie

Visserspad 1a
1561 PK Krommenie
075-6153678

Kinderdagverblijf
Peuteropvang
BSO

Krommenie

Jupiterstraat 139
1562 WP Krommenie
075-6153678

Peuteropvang
BSO
.

Wormer

Koetserstraat 16
1531 NX Wormer
075-2073111

Kinderdagverblijf
Peuteropvang
BSO

Zaandam

Drielse Wetering 49
1509 KP Zaandam
075-2073021

Kinderdagverblijf
Peuteropvang
BSO