Kinderopvangtoeslag

Kinder opvang toeslag

Wanneer u werkt of studeert en dit combineert met de zorg voor kinderen, heeft u recht op kinderopvangtoeslag van de overheid. De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van uw inkomen, het aantal uur dat u werkt en het aantal kinderen waarvoor u opvang nodig hebt.

Op de website van de Belastingdienst kunt u Kinderopvangtoeslag aanvragen. U heeft hiervoor verschillende gegevens. Deze vind u bijna allemaal terug op het contract. Daarop staat het uurtarief, het LRK-nummer en het aantal uren opvang dat u afneemt. Daarnaast heeft u, uw verzameljaarinkomen nodig.

Het tarief van het kinderdagverblijf is €8,84

Het tarief van de buitenschoolse opvang is € 8,10

Het tarief van peuteropvang, indien beide ouders werken is € 9,02 voor Zaanstad en € 9,52 voor Wormerland. Indien één van de partners niet werkzaam is, of beide ouders niet werkzaam zijn, vind je hier meer informatie.

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als de opvang geregistreerd is in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). De gemeente inspecteert of een kinderopvanglocatie goed en veilig is. De kinderdagverblijven, de peuteropvang en de bso’s van Boefje zijn allemaal goedgekeurd en geregistreerd. Bij Boefje heeft u dus recht op kinderopvangtoeslag.

Daarnaast hangt uw recht op kinderopvangtoeslag af van het aantal uren dat u en uw partner werken en het gezamenlijk inkomen. Ook als u studeert, een traject volgt om aan het werk te komen of een verplichte inburgeringscursus volgt, heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Per kind kunt u voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag aanvragen.

Dit hangt af van het aantal uur dat u en/of uw partner werkt en of uw kind op het kinderdagverblijf zit of de buitenschoolse opvang. Voor het kinderdagverblijf geldt, dat het aantal uur waarover u kinderopvangtoeslag ontvangt 140% is van het aantal uren van de partner die het minst werkt. Voor de buitenschoolse opvang geldt 70% van het aantal uren dat de minst werkende partner werkt. Het percentage bij de buitenschoolse opvang is lager, omdat kinderen die op school zitten, niet opgevangen hoeven te worden tijdens de schooltijden.

Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie;
– Uw inkomen.
– Het aantal uren dat u en uw partner werkt.
– Het aantal kinderen dat naar de opvang gaat.
– Naar welke opvang uw kind(eren) gaat.

Als u, uw baan verliest, heeft u nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. U heeft dan de tijd om te solliciteren. Heeft u een nieuwe baan gevonden en verandert uw verzamelinkomen of het aantal uur dat u werkt? Of heeft u na 3 maanden helaas nog geen baan gevonden? Geef deze wijzigingen dan door aan de Belastingdienst, zodat u alleen toeslag ontvangt waar u recht op heeft. Te veel ontvangen toeslag moet u later weer terugbetalen.

Belastingteruggaven en toeslagen keert de Belastingdienst maar op één rekeningnummer per belastingplichtige (u of uw partner) uit. Bij Boefje is het mogelijk om de kinderopvangtoeslag rechtstreeks aan ons over te maken. Dit kunt u bij de belastingdienst onder ‘mijn toeslagen’ aangeven.

Het is belangrijk dat de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst de juiste gegevens ontvangt, zodat zij de kinderopvangtoeslag naar behoren kunnen uitbetalen. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen aan de afdeling Belastingdienst Toeslagen. Zie hieronder welke wijzigingen u moet doorgeven:

 • Het aantal dagen en aantal uren opvang:
  Als u meer of minder uren opvang afneemt, moet u dit doorgeven aan de Belastingdienst Toeslagen
 • LRK-nummer:
  Elke kinderopvangvestiging staat met een uniek nummer geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Als u kinderopvang verhuist, verandert dit nummer. Maar ook als uw zoon of dochter van het kinderdagverblijf naar de buitenschoolse opvang gaat. Wij laten u het altijd weten als een LRK-nummer is gewijzigd. Verandert u zelf van kinderopvangorganisatie, dan moet u dat ook doorgeven aan de afdeling Belastingdienst Toeslagen.
 • Wijziging in inkomen:
  De afdeling Belastingdienst Toeslagen berekent de kinderopvangtoeslag automatisch op basis van het inkomen. Als het inkomen van jezelf of uw partner hoger of lager wordt, kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van de kinderopvangtoeslag. Mocht uw inkomen wijzigen dan is het verstandig om dit direct door te geven aan de Belastingdienst Toeslagen, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan en een naheffing krijgt. Indien u dit voor 1 april doet, dan ontvangt u vanzelf een nieuwe berekening. Op www.toeslagen.nl logt u in op Mijn toeslagen. Daar controleert u of de door uw aangegeven wijziging ook daadwerkelijk is doorgevoerd.
 • Uurtarief:
  Gewijzigde kosten voor de kinderopvang berekenen we jaarlijks door in het uurtarief. De kosten kunnen onder meer wijzigen door veranderingen in wetten voor de kinderopvang en door inflatiecorrectie. Echter… de Belastingdienst houdt ook rekening met dit laatste punt als het gaat om de kinderopvangtoeslag die u maandelijks krijgt. Het uurtarief kan ook wijzigen als gevolg van een wijziging in uw contract, bijvoorbeeld als u meer of minder weken of uren per dag aan opvang afneemt. Een wijziging in het uurtarief geeft u door aan de Belastingdienst Toeslagen, zodat indien van toepassing, uw toeslag wordt (her)berekend.

Let op!

 • Op Mijn toeslagen ziet u, nadat u bent ingelogd, of de wijziging ook (goed) is verwerkt.
 • Wilt u meerdere wijzigingen doorgeven, dan moeten daar tenminste twee werkdagen tussen zitten.
 • Ouders die studeren, inburgeren of in een re-integratietraject zitten, geven deze wijzigingen eerst door aan de gemeente. Nadat de gemeente de wijziging heeft goedgekeurd, moet u deze wijziging zelf aan de Belastingdienst Toeslagen doorgeven.

De Belastingdienst Toeslagen controleert of de gegevens die u verstrekt heeft en de toeslag die daaraan gekoppeld is, correct zijn. Het is daarom belangrijk om brieven van de Belastingdienst Toeslagen goed te lezen en binnen de gestelde termijn te beantwoorden als ze daar om vragen.

De Belastingdienst Toeslagen kunt u om jaaropgave en contracten vragen, waarbij het belangrijk is dat u een getekend contract hebt vóórdat uw kind naar de opvang gaat. Of om afschriften waaruit blijkt dat u, uw eigen bijdrage betaalt. Als u deze documenten niet hebt, kan de Belastingdienst Toeslagen uw een boete opleggen. Ook kan de belastingdienst de kinderopvangtoeslag die u al ontvangen hebt, terugeisen.

Voordat uw kind naar onze kinderopvang gaat, moet u de Burgerservicenummers van uw kind, uw eventuele partner en van uzelf aan ons doorgeven. We zijn verplicht om de BSN’s op te vragen en door te geven aan Belastingdienst Toeslagen. Net als de geboortedatum, naam, adres, opvangtarief en de opvanguren. Zie ook de website van de rijksoverheid. Via het BSN kan de Belastingdienst gegevens aan elkaar koppelen en nagaan hoeveel kinderopvangtoeslag u mag ontvangen en hoeveel u heeft ontvangen.