Pedagogisch beleidsplan

In het pedagogisch beleidsplan beschrijft Boefje, hoe wij vandaag en in de toekomst met kinderen willen omgaan en waarom wij voor een bepaalde werkwijze hebben gekozen.
Het beleid is gebaseerd op de ontwikkeling en opvoeding van jonge kinderen. Zowel de ouders/verzorgers als de pedagogisch medewerksters van Boefje vervullen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de kinderen.

Ontwikkelen

In het pedagogisch beleidsplan wordt uitgegaan van de ontwikkelingsgebieden die genoemd zijn in de Wet Kinderopvang. Zoals de emotionele-, sociale-, lichamelijke-, cognitieve en creatieve ontwikkelingen. Daarnaast werken we ook aan de ontwikkeling, identiteit en de zelfredzaamheid van de kinderen.

Een belangrijk aspect van het verblijf  is, dat bij de vorming van kinderen aandacht wordt besteed aan de geleidelijke doorstroming naar het basisonderwijs.

Uiteraard wordt het Pedagogische Beleidsplan voortdurend aangepast met nieuwe inzichten op het gebied van de ontwikkeling van kinderopvoeding.