Kinderopvang Boefje

Visserspad 1a
1561 PK Krommenie
Telefoon: 075-6153678
Email: info@kinderopvangboefje.nl

Maandag t/m Vrijdag van 07:00-18:30 uur geopend

Kinderopvang Boefje »Peuterspelen

Peuterspelen

Welkom bij peuterspelen Boefje. Peuterspelen Boefje beschikt over twee peuterspelenlocaties. Op beide locaties wordt gebruik gemaakt van de taalmethode 'Puk'.

Wat is peuterspelen en voor wie?

De Overheid , Gemeente en Pedagogische instellingen vinden het zeer belangrijk dat kinderen een goede start maken op de Basisschool. Hiervoor is het noodzakelijk dat kinderen gewend zijn om met andere kinderen om te gaan. Tevens is het noodzakelijk dat kinderen spelenderwijs geconfronteerd worden met een goed pedagogisch klimaat. Alle kinderen moeten een zo goed mogelijke kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen.

Veel ouders die werken maken gebruik van kinderopvang op Kinderdagverblijven. Deze kinderen worden goed voorbereid op de basisschool.

Er zijn ook werkende en niet werkende ouders waarvan hun kinderen geen gebruik maken van de Kinderopvang.
Vooral deze groep kinderen missen een stuk scholing en voorbereiding voor het Basisonderwijs.
Voor deze doelgroep hebben wij onze afdeling  Peuterspelen opgericht.

Kinderen van (alleenstaande) werkende ouder(s) kunnen minimaal 2 dagdelen (3 uur per dagdeel) vanaf 2 jaar worden ingeschreven op Peuterspelen. De bekostiging wordt via de Kinderopvangtoeslag (KOT) geregeld in combinatie met een eigen bijdrage die afhankelijk is de hoogte van het inkomen.

Kinderen van ouders waarvan één van beide partners werkzaam is of (alleenstaande) niet werkende ouders kunnen minimaal 2 dagdelen (3 uur per dagdeel) vanaf 2,5 jaar worden ingeschreven op Peuterspelen. De bekostiging wordt via de Gemeente Zaanstad geregeld in combinatie met een kleine eigen bijdrage die afhankelijk is van de persoonlijke situatie.

Binnen Peuterspelen wordt er ook gebruik gemaakt van VVE (Vroeg Voorschoolse Educatie). Dit programma is gericht op kinderen met bijvoorbeeld taalachterstand. Of een kind in aanmerking komt voor het VVE programma is afhankelijk van een GGD doorverwijzing/indicatie. Het VVE programma wordt geheel gesubsidieerd door de Gemeente Zaandstad waarbij deze kinderen vanaf 2,5 jaar twee extra dagdelen opvang krijgen (totaal dus 4 dagdelen oftewel 12 uur per week).