Peuterspelen

Het is belangrijk dat kinderen een goede start maken op de basisschool. Spelenderwijs ontwikkelen de kinderen zich in hun eigen tempo tot een echte kleuter. Alle kinderen moeten een zo goed mogelijke kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen.
Bij peuterspelen Boefje hoeft u geen luiers en/of lunch mee te geven.  Na een leerzame ochtend lunchen de kinderen samen bij Boefje.
Het enige dat u hoeft mee te geven is een schoon setje kleding.

Voor wie?

De peuteropvang is voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.

Kinderen van werkende ouder(s), studerende ouder(s) of ouders die een traject volgen tot werk, kunnen minimaal 2 dagdelen (4 uur per dagdeel) vanaf 2 jaar worden ingeschreven op peuterspelen. De bekostiging wordt via de kinderopvangtoeslag (belastingdienst) geregeld in combinatie met een eigen bijdrage die afhankelijk is van de hoogte van het inkomen.

Alle andere ouders hebben recht op een tegemoetkoming van de gemeente.

Lees hier verder

Tegemoetkoming van de gemeente

Gemeente Zaanstad
Kinderen van (alleenstaande) ouders waarvan één van beide partners werkzaam is, of kinderen van niet werkende ouders kunnen vanaf 2,5 jaar voor 8 uur per week ingeschreven worden. Indien uw zoon/dochter een VVE-indicatie heeft, komt uw zoon/dochter vanaf 2,5 jaar 16 uur per week naar peuterspelen. De bekostiging wordt via de gemeente Zaanstad geregeld in combinatie met een eigen bijdrage, die afhankelijk is van de persoonlijke financiële situatie.

Tarieven peuterspelen Zaanstad

Gemeente Wormerland
Kinderen van (alleenstaande) ouders waarvan één van beide partners werkzaam is, of kinderen van niet werkende ouders kunnen vanaf 2 jaar voor 8 uur per week ingeschreven worden. Kinderen vanaf 3 jaar hebben recht op 3 dagdelen van 4 uur. Indien uw zoon/dochter een VVE-indicatie heeft, komt uw zoon/dochter vanaf 3 jaar 16 uur per week naar peuterspelen. De bekostiging wordt via de gemeente Wormerland geregeld in combinatie met een eigen bijdrage die afhankelijk is van de persoonlijke financiële situatie.

Tarieven peuterspelen Wormerland

Voor- en vroegschoolse educatie

Boefje biedt binnen peuterspelen voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan. Het doel van de VVE is om de ontwikkeling van jonge kinderen optimaal te stimuleren op taalgebied, sociaal-emotioneel gebied, rekenen en motorisch gebied. Kinderen die dat nodig hebben, worden op deze manier extra gestimuleerd. Zo krijgen de kinderen een betere aansluiting met de basisschool. VVE wordt aangeboden met behulp van het taalprogramma Uk en Puk.

Lees hier verder

Uk & Puk

Uk & Puk is een speels totaalprogramma voor o.a. kinderdagverblijven en peuterspeelzalen voor kinderen van 0-4 jaar. Het programma bestaat uit 6 thema’s, verdeeld over het gehele jaar. Elk thema duurt ongeveer 6 weken en is te zien in alle speelhoeken. Puk is een handpop die een belangrijke rol speelt in dit programma en gaat tijdens één van deze thema’s uit logeren bij de kinderen.
Uk & Puk werkt doelgericht aan de doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
Daardoor legt Uk & Puk een stevige basis voor het basisonderwijs. Met Uk & Puk groeien ukken als vanzelf toe naar groep 1.

Puk is het speelkameraadje en vriendje bij wie baby’s, dreumesen en peuters zich veilig voelen. Hij speelt mee in de huishoek, de bouwhoek, de knutselhoek en gaat altijd mee met uitstapjes.
Op de opvang werken we met dagritme kaarten en het arbeid naar keuzebord. De kinderen weten hierdoor precies wat we op een dag allemaal doen en waar we op dat moment mee bezig zijn. Op het arbeid naar keuze bord staan alle speelhoeken. De kinderen kunnen met hun foto de hoek kiezen waar ze willen spelen. Op deze manier worden de kinderen voorbereid op de basisschool.

De ontwikkeling van de kinderen wordt bijgehouden doormiddel van de KIJK-registratie. Dit is een digitaal programma, waarmee de leidsters en ouders de ontwikkeling van hun kind kunnen volgen. Een aantal keren per jaar vinden er 10 minuten gesprekken plaats tussen ouder en Pedagogisch medewerker.
Als een kind 4 jaar wordt en overgaat naar de basisschool, vindt er een warme overdracht plaats met de basisschool.

Sfeerimpressie

Op peuterspelen is het iedere ochtend weer een feestje. De kinderen leren de taal, lezen elkaar voor, zingen liedjes, bewegen veel, ontdekken met elkaar, samen maken we muziek en gaan we erop uit.

Onze vestigingen

Krommenie

Visserspad 1a
1561 PK Krommenie
075-6153678

Kinderdagverblijf
Peuteropvang
BSO

Krommenie

Jupiterstraat 139
1562 WP Krommenie
075-6153678

Peuteropvang
BSO
.

Wormer

Koetserstraat 16
1531 NX Wormer
075-2073111

Kinderdagverblijf
Peuteropvang
BSO

Zaandam

Drielse Wetering 49
1509 KP Zaandam
075-2073021

Kinderdagverblijf
Peuteropvang
BSO