Kinderopvang Boefje

Visserspad 1a
1561 PK Krommenie
Telefoon: 075-6153678
Email: info@kinderopvangboefje.nl

Maandag t/m Vrijdag van 07:00-18:30 uur geopend

Kinderopvang Boefje »Prijzen Bso

Prijzen Bso

Het uurtarief BSO per 1 januari 2021 is €8,10

Onze tarieven zijn gebaseerd op 41 effectieve weken in een jaar. In de uurprijs zitten ook margedagen/studiedagen van de betreffende basisschool verwerkt. Voor deze dag hebben wij dagopvang doorberekend in het maandtarief waardoor u niet voor onverwachte extra kosten komt te staan. Wilt u buiten de schoolweken (41 weken) ook dagopvang in de vakantieperioden dan dient u deze dagen tijdens de inschrijving door te geven. Deze dagen worden omgerekend naar gemiddelde uren per maand. Dit om alles zo overzichtelijk mogelijk te houden voor zowel u als de belastingdienst. Bij de belastingdienst dient u het aantal uren per maand en het uurtarief door te geven om voor kinderopvangtoeslag in aanmerking te komen. Op het moment dat u minder dan 12 maanden gebruik maakt van onze opvang zal er een eindafrekening plaatsvinden waarbij u een bedrag terugbetaald krijgt of moet bijbetalen. Na inschrijving krijgt u van ons een jaarkosten overzicht waarin vermeld het aantal uren opvang inclusief marge-, studie-, en vakantiedagen. Deze uren kunt u doorgeven aan de belastingdienst. Maandbedragen zijn afhankelijk van de gekozen basisschool. Hieronder vermelden wij de gemiddelde maandtarieven van onze BSO. In het maandtarief zitten de marge/studiedagen verwerkt ( niet de vakantiedagen). Op het moment, dat wij uw kind tijdens de marge- en studiedagen opvangen, komt u niet voor onvoorziene kosten te staan.

Betalingswijze: De bedragen zijn vaste maandbedragen. Het maandelijks te betalen bedrag moet bij vooruitbetaling in de laatste week (rond de 21e van de  maand) voldaan zijn.  U kunt kiezen voor betaling op de volgende wijze: 1. Het gehele plaatsingsbedrag laten incasseren. In dit geval kunt u kiezen uit twee incassodata namelijk de 21e of de 26e van de maand die vooraf gaat aan de plaatsingsmaand. 2. De plaatsingskosten in 2 termijnen laten incasseren. Het belastinggedeelte (kinderopvangtoeslag) rond de 21e en het restant bedrag (eigen bijdrage) rond de 26e van de maand. Kiest u voor mogelijkheid 2, dan ontvangen wij graag een kopie van de belastingbeschikking van de belastingdienst. Let op de belastingtoeslag kan slechts voor 1 maand met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Houdt u er rekening mee, dat een aanvraag voor een tegemoetkoming Kinderopvang zes tot acht weken in beslag kan nemen. Het is ook mogelijk om voor een heel jaar te betalen. De betaling moet dan binnen 2 weken voldaan zijn vóór de plaatsing van uw Boefje. Ouders/Verzorgers blijven verantwoordelijk voor de betaling van het totale maandbedrag.  Bij afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte, vakantie of andere  redenen gaat de betalingsverplichting gewoon door.