Tarieven en facturering

Wat kinderopvang kost, hangt af van uw persoonlijke situatie. De tarieven zijn inclusief luiers, babyvoeding standaard en andere gebruikelijke voedingsmiddelen, zoals broodmaaltijden, vers fruit, zuivel, gezonde tussendoortjes die kinderen nodig hebben tijdens de opvang. En ook inclusief de activiteiten die georganiseerd worden en uitjes tijdens vakanties.

Natuurlijk wordt er rekening gehouden met eventuele allergieën, diëten, diabetes, glutenvrij etc.

De belangrijkste vragen over facturen hebben we voor u op een rijtje gezet. Komt u er niet uit met de onderstaande antwoorden, neem dan gerust contact met ons op.

Tarieven

De rekenmodule wordt geladen,
een moment geduld aub....


Maandtarief per kind
Aantal dagenPrijs
½ dag€ 275,14
1 dag€ 527,36
2 dagen€ 1054,72
3 dagen€ 1528,08
4 dagen€ 2109,44
5 dagen€ 2636,81
Uur tarief 2024€ 10,79
Los dagtarief€ 124,08
Inschrijfkosten (eerste kind)€ 15,00

Onze tarieven zijn gebaseerd op 40 effectieve weken in een jaar. In ons maandtarief zitten ook de marge- en studiedagen van de betreffende basisschool verwerkt. Voor deze dagen hebben wij dagopvang doorberekend in het maandtarief waardoor u niet voor onverwachte extra kosten komt te staan. Wilt u buiten de schoolweken (40 weken) ook dagopvang in de vakantieperioden dan dient u deze dagen tijdens de inschrijving door te geven. Deze dagen worden omgerekend naar gemiddelde uren per maand. Dit om alles zo overzichtelijk mogelijk te houden voor zowel u als de belastingdienst. Bij de belastingdienst dient u het aantal uren per maand en het uurtarief door te geven om voor kinderopvangtoeslag (KOT) in aanmerking te komen. Op het moment dat u minder dan 12 maanden gebruik maakt van onze opvang zal er een eindafrekening plaatsvinden waarbij u een bedrag terugbetaald krijgt of moet bijbetalen. Na inschrijving krijgt u van ons een jaarkostenoverzicht waarin vermeld het aantal uren opvang inclusief marge-, studie-, en vakantiedagen. Deze uren kunt u doorgeven aan de belastingdienst. Maandbedragen zijn afhankelijk van de gekozen basisschool. De kosten zijn per school verschillend, voor een kostenoverzicht kunt u contact opnemen met kinderopvang Boefje.

Uurtarief 2024€ 9,88
Uurtarief 2024 Sport BSO€ 10,00
Extra vakantiedag buiten planning€ 113,62
Excursiebijdragen per maand * € 2,00
Inschrijfkosten (eerste kind)€ 15,00
* afhankelijk van vakantiedagenopvang

Tarieven peuterspelen één of geen werkende ouders per 1 januari 2024 gemeente Zaanstad

Indien één van de partners niet werkzaam is of beide partners niet werkzaam zijn, betaalt u een ouderbijdrage en kunnen wij subsidie aanvragen vanaf het moment dat uw kind 2,5 jaar is. De hoogte van de ouderbijdrage is afhankelijk van uw gezamenlijke toetsingsinkomen.

Ouderbijdrage Peuteropvang Gemeente Zaanstad 2024.
Onder voorbehoud dat er geen wijzigingen komen vanuit de Gemeente Zaanstad.

Gezamenlijk toetsingsinkomen per maandOuderbijdrage 2024 (per maand)
lager dan € 1862,16€ 10,40
€ 1862,17 - € 2863,08€ 12,80
€ 2863,09- € 3939,83€ 27,72
€ 3939,84 - € 5358,75€ 43,46
€ 5358,76 - € 7702,75€ 75,44
€ 7702,76 - € 10674€ 128,50
€ 10674,01 en hoger€ 170,62

De maandtarieven zijn gebaseerd op:

 • Reguliere kinderen die gebruik maken van 2 dagdelen per week gedurende 40
  weken per jaar.
 • Kinderen met een VVE-indicatie en gebruik maken van 4 dagdelen per
  week gedurende 40 weken per jaar.

De bijdrage wordt berekend op basis van het gezamenlijk toetsingsinkomen. Om uw ouderbijdrage te bepalen verschaft u ons uw inkomensgegevens, zodat wij uw toetsingsinkomen kunnen vaststellen:

 • een recente loon- of uitkeringsspecificatie van (beide) ouder(s)
 • óf de jaaropgave van het afgelopen jaar van uw werkgever; echter dan berekenen we een opslag van 2,5% op uw inkomen ten opzichte van vorig jaar.
 • als u zelfstandige bent, ontvangen wij graag een recente inkomensverklaring van de belastingdienst (voorheen IB 60). Er wordt een opslagpercentage gerekend van 2,5% per jaar.
 • Is uw gezamenlijk toetsingsinkomen per maand hoger dan € 10.674,01? Dan hoeft u geen gegevens in te leveren. U valt dan in het hoogste tarief.
 • zolang u ons geen gegevens stuurt, wordt u automatisch ingedeeld in het hoogste tarief.

Uw inkomensgegevens dienen voor ingangsdatum van de plaatsing te worden ingeleverd en vervolgens bij de aanvangsdatum van ieder nieuw kalenderjaar. Wijzigingen in het inkomen, die voor de berekening van de ouderbijdrage van belang zijn, dient u steeds door te geven aan Kinderopvang Boefje en aan de belastingdienst (inclusief schriftelijke bewijzen).

Tijdens de intake kunt u uw financiële gegevens overhandigen. U kunt het ook per mail sturen naar info@kinderopvangboefje.nl. Wilt u de naam van uw kind duidelijk vermelden? De aanmelding kan in behandeling worden genomen als de formulieren volledig zijn ingevuld en zijn voorzien van de benodigde financiële gegevens.

Tarieven peuterspelen één of geen werkende ouders per 1 januari 2024 gemeente Wormerland

Indien één van de partners niet werkzaam is of beide partners niet werkzaam zijn, betaalt u een ouderbijdrage en kunnen wij subsidie aanvragen vanaf het moment dat uw kind 2 jaar is. De hoogte van de ouderbijdrage is afhankelijk van uw gezamenlijke toetsingsinkomen.

Ouderbijdrage Peuteropvang Gemeente Wormerland 2024.
Onder voorbehoud dat er geen wijzigingen komen vanuit de Gemeente Wormerland.

Gezamenlijk toetsingsinkomen per maandOuderbijdrage 2024 (per maand)
lager dan € 1862,16€ 10,40
€ 1862,17 - € 2863,08€ 12,80
€ 2863,09- € 3939,83€ 27,72
€ 3939,84 - € 5358,75€ 43,46
€ 5358,76 - € 7702,75€ 75,44
€ 7702,76 - € 10674€ 128,50
€ 10674,01 en hoger€ 170,62

De maandtarieven zijn gebaseerd op:

 • Reguliere kinderen die gebruik maken van 2 of 3 dagdelen per week gedurende 40 weken per jaar.
 • Kinderen met een VVE indicatie en gebruik maken van 4 dagdelen per week gedurende 40 weken per jaar.

De bijdrage wordt berekend op basis van het gezamenlijk toetsingsinkomen. Om uw ouderbijdrage te bepalen verschaft u ons uw inkomensgegevens zodat wij uw toetsingsinkomen kunnen vaststellen:

 • een recente loon- of uitkeringsspecificatie van (beide) ouder(s).
 • óf de jaaropgave van het afgelopen jaar van uw werkgever; echter dan berekenen we een opslag van 2,5% op uw inkomen ten opzichte van vorig jaar.
 • als u zelfstandig ondernemer bent, ontvangen wij graag een recente inkomensverklaring van de belastingdienst (voorheen IB 60). Er wordt een opslagpercentage gerekend van 2,5% per jaar.
 • is uw gezamenlijk toetsingsinkomen per maand hoger dan € 10.674,01? Dan hoeft u geen gegevens in te leveren. U valt dan in het hoogste tarief.
 • zolang u ons geen gegevens stuurt, wordt u automatisch ingedeeld in het hoogste tarief.

Uw inkomensgegevens dienen voor ingangsdatum van de plaatsing te worden ingeleverd en vervolgens bij de aanvang van ieder nieuw kalenderjaar. Wijzigingen in het inkomen, die voor de berekening van de ouderbijdrage van belang zijn, dient u steeds door te geven aan Kinderopvang Boefje en de belastingdienst (inclusief schriftelijke bewijzen).

Tijdens de intake kunt u, uw financiële gegevens overhandigen. U kunt het ook per mail sturen naar info@kinderopvangboefje.nl. Wilt u de naam van uw kind duidelijk vermelden? De aanmelding kan in behandeling worden genomen als de formulieren volledig zijn ingevuld en voorzien van de benodigde financiële gegevens.

Vragen

U kunt kiezen voor betaling op de volgende wijze:

 1. Het gehele plaatsingsbedrag laten incasseren. De incassodatum vindt plaats op de 26e van de maand die vooraf gaat aan de plaatsingsmaand.
 2. Het gehele plaatsingsbedrag handmatig overmaken. De bedragen zijn vaste maandbedragen. Het maandelijks te betalen bedrag moet bij vooruitbetaling in de laatste week (rond de 21e van de maand) voldaan zijn.

Let op! De belastingtoeslag kan slechts voor 1 maand met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

Houdt u er rekening mee, dat een aanvraag voor een tegemoetkoming Kinderopvang acht tot twaalf weken in beslag kan nemen. Ouders/Verzorgers blijven verantwoordelijk voor de betaling van het totale maandbedrag.

Vanaf het jaar 2021 is het mogelijk de jaaropgave terug te vinden in het ouderportaal van Kinderopvang Boefje. Hierin staat het aantal afgenomen uren en de in rekening gebrachte bedragen van het voorafgaande jaar. Het is belangrijk dat u deze jaaropgave naar de Belastingdienst Toeslagen stuurt als de Belastingdienst hierom vraagt. Mocht u dit vergeten, dan stuurt de Belastingdienst Toeslagen u een aanmaning. En als u hier niet op reageert, vorderen zij de uitbetaalde kinderopvangtoeslag terug. Zorg dus dat u deze jaaropgaaf niet vergeet te versturen.

Wilt u een lagere netto maandfactuur ontvangen? Bij Boefje is het mogelijk om de kinderopvangtoeslag rechtstreeks aan ons over te maken. Dit kunt u bij de belastingdienst onder ‘mijn toeslagen’ aangeven. Wij verrekenen de ontvangen toeslag dan met de factuur zodat u alleen nog het resterende bedrag aan ons hoeft te betalen. U vraagt dit gemakkelijk aan via toeslagen.nl, waar u vervolgens op Mijn toeslagen met uw DigiD inlogt.

Meer over kinderopvang toeslag.

Soms heeft u behoefte aan extra opvanguren. Dat is mogelijk bij ons. Als u extra opvanguren afneemt, dan berekenen we deze pas door nadat de extra opvang heeft plaatsgevonden. U ziet de uren dan terug op een van de volgende facturen. U heeft over de extra uren ook recht op kinderopvangtoeslag. Deze geeft u door via toeslagen.nl, door middel van een wijziging.