Kinderopvang Boefje

Visserspad 1a
1561 PK Krommenie
Telefoon: 075-6153678
Email: info@kinderopvangboefje.nl

Maandag t/m Vrijdag van 07:00-18:30 uur geopend

Kinderopvang Boefje »Vroeg- en voorschoolse educatie

Vroeg- en voorschoolse educatie

Kinderopvang Boefje biedt voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan. VVE wordt aangeboden tijdens de uren van de peuterspeelzaal.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Hiermee kunnen kinderen op een speelse manier hun achterstand inhalen. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool.

Voorschoolse educatie

Voorschoolse educatie is voor peuters van 2 tot 4 jaar. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de voorschoolse educatie. Zij bepalen welke kinderen in aanmerking komen. Meestal loopt dit via het consultatiebureau.

Lesprogramma’s VVE

Er zijn diverse programma's voor VVE. Ze richten zich vooral op taalachterstanden, maar besteden ook aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. De gemeente kiest welk programma de peuterspeelzaal of basisschool gebruikt.